Tư vấn thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài tại Việt Nam

28-08-2018 84 Comments 353 Views

Trong xu hướng ngày càng hội nhập kinh tế với các nước trong khu vực thì việc tư vấn thành lập công ty ngày càng trở nên hot bởi nhiều công ty đã và đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam với nhiều lĩnh vực khác nhau. Hôm nay Quốc Luật sẽ tư vấn cho bạn về quy trình thủ tục thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài.

Luật đầu tư số 67, Cam kết ra nhập WTO của Việt nam và các văn bản chuyên ngành liên quan quy định một số điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư, thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Việc thành lập công ty theo hình thức cổ phần có cổ đông nước ngoài cần dựa vào các điều kiện theo quy định của các văn bản pháp luật nêu trên. Ví dụ, đối với dịch vụ bênh viện và các phòng khám y tế thì điều kiện đầu tư là phải đáp ứng vốn đầu tư đối với một bệnh viện là 20 triệu đô la Mý, phòng khám đa khoa là 2 triệu đô la Mỹ và phòng khám chuyên khoa là 200,000 đô la Mỹ. Hay đối với ngành dịch vụ phân phối, kinh doanh thương mại, điều kiện là nhà đầu tư nước ngoài phải là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Việc thành lập công ty cổ phần có sự góp vốn của nhiều cổ đông đã trở thành một trong những xu thế kinh doanh phổ biến nhất hiện nay. Hơn hết, trong bối cảnh sự hợp tác thương mại quốc tế ngày càng mở rộng thì nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng tìm đến thị trường Việt Nam nhiều hơn với những tiềm năng, cơ hội mà chúng ta mở ra trước mắt họ.

Không khó hiểu khi có nhiều công ty cổ phần có sự tham gia của cổ đông nước ngoài - cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức - trong bối ảnh toàn cầu hóa nền kinh tế như hiện nay. Vì thế, sẽ có sự khác nhau giữa thủ tục thành lập công ty cổ phần thông thương - có cổ đông là nhà đầu tư trong nước và thủ tục thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài.

Với thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, cần xác định nhà đàu tư nước ngoài là cá nhân hay tổ chức, dự án của nhà đầu tư thuộc lĩnh vực kinh doanh nào để có thể chuẩn bị một bộ hồ sơ phù hợp để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông qua và cấp chứng nhận đăng ký đầu tư. Với bộ hồ sơ này, đội ngũ luật sư Quốc Luật sẽ tư vấn cụ thể cho từng đối tượng để bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị các giấy tờ liên quan.

Điều kiện thành lập công ty theo hình thức cổ phần vốn cổ đông nước ngoài có sự khác biệt đối với mỗi loại ngành nghề kinh doanh.

Việc thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài trước hết, nhà đầu tư phải trải qua thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tiếp đó, để hoàn tất thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư cần thực hiện trình tự công việc như sau: Xin cấp phép đăng ký kinh doanh tại sở đầu tư và kế hoạch tại địa tỉnh hay thành phố doanh nghiệp sẽ thực hiện dự án, thực hiện đầy đủ các thủ tục đáp ứng điều kiện kinh doanh theo quy định của luật chuyên ngành và tiến hành đăng ký các nội dung liên quan đến thuế, ngân hàng.

Tuy nhiên, khi thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài thì hồ sơ, thủ tục pháp lý lại có nhiều điểm khác so với thủ tục thành lập công ty thông thường. Cụ thể như sau:

  • Khi thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài, chủ đầu tư cần xác định cổ đông nước ngoài ấy sẽ mua cổ phần với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng vốn điều lệ của Công ty. Ngành nghề kinh doanh của công ty là gì, có đáp ứng được các điều kiện của văn bản pháp luật về Cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới - WTO hay không. Căn cứ vào yêu cầu của Nhà đầu tư, Quốc Luật sẽ tư vấn cho nhà đầu tư tham gia mua cổ phần sáng lập các điều kiện cần đáp ứng.
  • Thủ tục đăng ký đầu tư khi thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm một số loại giấy tờ khác nhau liên quan đến chứng nhận đầu tư và việc đăng ký doanh nghiệp sẽ được Quốc Luật tư vấn cụ thể cho mỗi công ty nhất định.

Hiện nay, khi chính sách kinh tế của nước ta kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì việc thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam không chỉ về vốn mà còn về cách thức làm việc, đầu tư, vận hành doanh nghiệp. Ngoài ra, khi các thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam được giải quyết nhanh chóng cũng tạo điều kiện tốt để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nhiều hơn.

Vì thế khi thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài hay thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài muốn được nhanh chóng tư vấn hoàn tất các thủ tục, hồ sơ thì chủ doanh nghiệp có thể liên hệ với Quốc Luật để được hướng dẫn thực hiện, tư vấn soạn thảo và hoàn thiện các tài liệu pháp lý cần thiết. Đồng thời, với những cá nhân có nhu cầu tư vấn về thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, đội ngũ luật sư của Quốc Luật sẽ hỗ trợ bạn soạn thảo giấy tờ, chuẩn bị hồ sơ để nhanh chóng hoàn tất công việc giúp bạn.

Tin Liên Quan